Een conferentie over Europese samenwerking, een inspirerende bundel over de toekomst van toezicht, een nieuwe leergang voor startende inspecteurs. De samenwerkende rijksinspecties kijken terug op een inspirerend en vruchtbaar jaar. Hieronder drie hoogtepunten op een rij.

Europese samenwerking tussen toezichthouders

De grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese toezichthouders staat hoog op de agenda van de Nederlandse rijksinspecties. De internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’, die de Inspectieraad in 2016 organiseerde, leverde daarvoor nieuwe inzichten en inspiratie op.

De conferentie gaf een impuls aan de dialoog die de rijksinspecties ook in 2017 blijven voeren over het internationale toezicht. Het conferentiepaper helpt daarbij. In de bundel zetten negen auteurs wetenschappelijke inzichten op een rij om regelgeving, toezicht en naleving op Europees niveau effectiever te organiseren.

Internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’
Aan de conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ namen in februari 2016 ruim 130 deskundigen uit binnen- en buitenland deel. Zij wisselden kennis, ervaringen en best practices uit. Daarnaast deelden wetenschappers en professionals tijdens de conferentie de laatste inzichten over toezicht, handhaving, inspectie en regulering. Aan het slot van de conferentie werd een agenda gepresenteerd met actiepunten om het toezicht in Europa te verbeteren.

De toekomst van toezicht

De rijksinspecties werken aan een agenda voor goed toezicht. Onderdeel daarvan is een visie op de toekomst. In 2016 kreeg de dialoog over het toezicht van de toekomst een impuls met de publicatie van een bundel over het onderwerp.

Wat is er in de toekomst nodig om goed toezicht te kunnen houden? De rijksinspecties werken in de turbulente, complexe samenleving van nu. De opgave is om tijdig in te spelen op veranderingen. In gesprekken met elkaar en met collega’s uit beleid, bestuur, politiek en het werkveld verkennen de rijksinspecties vragen zoals:

  • Waar willen we in Nederland met het toezicht naartoe?
  • Met welke taken, rollen en werkwijzen hebben de rijksinspecties in de toekomst te maken?
  • Hoe ziet de politieke, beleidsmatige en maatschappelijke omgeving van toezicht er straks uit?

Ter ondersteuning van de visievorming publiceerde de Inspectieraad in 2016 de bundel ‘Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is’. De bundel geeft antwoord op twee kernvragen:

  • Wat is nodig om het komende decennium goed rijkstoezicht vorm te geven?
  • Welke concrete punten moeten daarvoor worden aangepakt?

In de verkenning geven vertegenwoordigers van politiek, beleid, werkveld, toezicht en wetenschap in interviews, gesprekken en columns hun kijk op wat er komende jaren moet gebeuren in het toezicht. Verder lezen over de toekomst van toezicht? Kijk op de themapagina op de website van de Inspectieraad voor nieuws, achtergronden en publicaties.

Leertraject voor startende inspecteurs

In 2016 lanceerde de Academie voor Toezicht een nieuw leertraject, speciaal voor startende inspecteurs. Het motto: inspecteren is een vak. Vijftien inspecteurs hadden in juni 2016 de primeur. Ze waren de eerste deelnemers aan het ‘Leertraject startende inspecteur’. Met deze nieuwe leergang van de Academie voor Toezicht investeren de samenwerkende rijksinspecties in de vakbekwaamheid van startende inspecteurs.

Bureau Inspectieraad
In het leertraject staat naast de theoretische kennis ook de werkpraktijk van de inspecteur centraal. In kleine leergroepen en met persoonlijke begeleiding van ervaren inspecteurs ontwikkelen de deelnemers aan het 'Leertraject startende inspecteur' hun kennis, gedrag en vaardigheden. De verwachting is dat jaarlijks twee tot drie groepen met de leergang starten.

Iedere inspecteur die aan de slag gaat bij een rijksinspectie volgt een interne opleiding. Daarin komt onder andere specifieke wet- en regelgeving over het toezichtdomein aan bod. Het 'Leertraject startende inspecteur' focust op sectoroverstijgende vakkennis, met aandacht voor de politieke en maatschappelijke context van het inspectiewerk.