De samenwerkende rijksinspecties hebben stevig gewerkt aan de uitvoering van de goed gevulde Toezichtagenda 2015-2018, zegt voorzitter van de Inspectieraad Jan van den Bos. Hij blikt terug op het afgelopen jaar. “Op tal van terreinen zijn belangrijke stappen gezet om onze onafhankelijke rol als toezichthouders verder te ontwikkelen. Door het van kracht worden van de zogenoemde Aanwijzingen voor de rijksinspecties, per 1 januari 2016, kwamen we daarmee direct goed uit de startblokken.”

Aanwijzingen uitwerken

Van den Bos: “Het is voor de rijksinspecties natuurlijk essentieel om onafhankelijk te kunnen opereren. Tegelijkertijd is het van belang in verbinding te staan met het (moeder)ministerie. De Aanwijzingen voor de rijksinspecties verankeren de ruimte om zelf op basis van hun deskundigheid informatie te verzamelen, tot een oordeel te komen, te adviseren en te rapporteren. Daarmee zijn op het gebied van onze positionering echt belangrijke stappen gezet. Dat werk is overigens nog niet af. Zo werken de rijksinspecties de komende jaren binnen de Inspectieraad verschillende onderwerpen in de Aanwijzingen verder uit.”

Internationale conferentie

Voor Van den Bos behoorde de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ tot de hoogtepunten van 2016. “Een prachtig podium waar zo’n 130 deskundigen uit binnen- en buitenland kennis en ervaringen uitwisselden en inzichten deelden op het gebied van toezicht, handhaving, inspectie en regulering. Wat mij daarvan sterk is bijgebleven, is dat er enorm veel verschillende vraagstukken zijn in Europa en dito manieren van aanpak op het gebied van toezicht. Je kunt er daarom niet automatisch van uitgaan dat wat in het ene land goed werkt, ook in het andere land een positief resultaat heeft.”

Internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’
testfoto

Werk aan Toezichtagenda

Bovenal was 2016 het jaar waarin de rijksinspecties belangrijke voortgang hebben gemaakt bij de uitvoering van de Toezichtagenda 2015-2018. Van den Bos: “Bijvoorbeeld op het gebied van datagedreven toezicht, waarmee de informatiepositie als toezichthouder door het beter gebruik van data kan worden versterkt. Maar denk ook aan het zichtbaar maken van het maatschappelijk effect van ons werk. Of onze inspanningen op het gebied van proactief signaleren en agenderen, en de samenwerking met elkaar en andere toezichthouders.”

Nieuwe politieke situatie

Het werk aan de Toezichtagenda heeft ook in 2017 prioriteit voor de Inspectieraad. Van den Bos: “Allereerst zullen we het werk van de inspecties moeten ijken op de nieuwe politieke situatie. Ik hoop echt dat we verschoond blijven van reorganisaties. Dat ontslaat ons overigens niet van de plicht om stevig én enthousiast door te werken aan samenwerking op alle terreinen waar we elkaar als inspecties tegenkomen.”

Introductie door Jan van den Bos