Welke thema’s, prioriteiten en plannen staan in 2017 hoog op de agenda in de samenwerking tussen de rijksinspecties? Teusjan Vlot, hoofd van Bureau Inspectieraad, blikt vooruit.

Teusjan Vlot
Teusjan Vlot, hoofd van Bureau Inspectieraad.

Samen zoeken naar een antwoord

Bureau Inspectieraad vervult in de uitvoering van het programma van de Inspectieraad een rol als spin in het web van de tien samenwerkende rijksinspecties. “Je kunt ons het best vergelijken met een brancheorganisatie”, vertelt Teusjan Vlot. “Verkennen en verbinden en het vervullen van een ambassadeursrol; dat zijn de begrippen die passen bij de rol van het bureau.” Vanzelfsprekend gaat dit jaar veel aandacht uit naar de vraag wat de betekenis is van het nieuwe politieke landschap en een nieuw regeerakkoord voor het werk van de rijksinspecties, maakt Vlot duidelijk. “Voor een aantal inspecties spelen hele specifieke zaken op het eigen beleidsterrein. Daar besteden wij minder aandacht aan. Maar als het bijvoorbeeld gaat om meer generieke zaken zoals het toepassen van een bepaalde methodiek – denk aan het inzetten van een ‘mystery guest’ – dan pikken wij dat op. Past dat in onze ideeën over hoe je toezicht moet houden? Is het een model dat we misschien voor meerdere inspecties geschikt is? Dat soort vragen stellen wij dan aan de orde. En we zoeken in samenspraak met de inspecties naar een antwoord.”

Datagedreven toezicht

Los van de nieuwe politieke werkelijkheid vloeien veel van de werkzaamheden van Bureau Inspectieraad voort uit de uitvoering van de Toezichtagenda 2015-2018, waarin de rijksinspecties hebben afgesproken gezamenlijk stappen te zetten om het Nederlandse toezicht verder te ontwikkelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van datagedreven toezicht. Dat gaat over de vraag hoe we als inspecties zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van beschikbare of beschikbaar te maken data. Dat moet leiden tot initiatieven en innovaties om data echt in het primaire proces van inspecties een plek te geven.

Onderwijs

Verbinding met de wetenschap

Ook de intensivering van het contact met de wetenschappelijke wereld is in 2017 een belangrijk agenda-onderwerp voor Bureau Inspectieraad. Vlot: “Het idee is dat we de rijksinspecties, maar ook andere toezichthouders, sterker gaan verbinden met de wetenschap. We willen de wetenschap graag scherper kunnen bevragen en een link leggen tussen het wetenschappelijke domein en thema’s waar wij mee bezig zijn. Daarbij kan het gaan om de vraag hoe je kunt beoordelen of een organisatie een lerende organisatie is. Voor bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs of de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn dat heel belangrijke thema’s."