Met veel plezier kijken we terug op de kennismarkt over beter toezicht door kennis van gedrag. Maar liefst 26 organisaties die gedragsinzichten toepassen in het toezicht waren op de markt aanwezig, vertegenwoordigd door zo’n 65 collega’s. Misschien was u er zelf wel bij (met of zonder poster), of heeft u over de kennismarkt gehoord.

Kennismarkt Toezicht & gedrag
Kennismarkt Toezicht & gedrag

In gesprek over experimenten en pilotprojecten

De kennismarkt is door de Inspectie SZW en Bureau Inspectieraad georganiseerd. Vanuit de gedachte dat toezichthouders veel experimenteren met en leren over het toepassen van gedragsinzichten in hun werk. Maar delen we die kennis voldoende? Weten we van elkaar waar we mee bezig zijn? In de afgelopen jaren is er een schat aan kennis opgedaan. Soms had het effect, soms maakten we fouten. We voerden experimenten uit, deden pilotprojecten en evalueerden die. Tijd om daarover met elkaar in gesprek te gaan. We weten ook dat er bij de inspecties nog vragen leven over wat werkt, onder welke condities bepaalde interventies werken, hoe je gedragskennis nu het beste toepast. Daarbij speelt de vraag of wetenschappelijke kennis over gedrag alleen over de beïnvloeding van burgers gaat, of ook toepasbaar is bij het toezicht op organisaties.

Rijke kennismarkt

Voor ons was meteen duidelijk dat het uitwisselen van kennis centraal moest staan. Met elkaar in gesprek gaan. Daarom hebben we voor een marktvorm gekozen, waar vraag en aanbod elkaar konden vinden. Die markt hebben we verrijkt met een gesprek over de interventietoolbox van de Inspectie SZW en een lezing door universitair docent Criminologie Marieke Kluin. Dankzij de interessante opening door marktmeester en inspecteur-generaal van de Inspectie SZW Marc Kuipers, werd duidelijk dat het evenement goed past in de ontwikkelingen die het toezicht in Nederland doormaakt.

Kennismarkt Toezicht & gedrag
Kennismarkt Toezicht & gedrag

Dagopbrengst

Alle deelnemers hebben geweldige bijdragen geleverd in de vorm van posters en actieve deelname tijdens de markt. In dit magazine zijn de opbrengsten van de markt gebundeld. U kunt het magazine bewaren en delen. Maar de échte opbrengst is uiteraard de inspiratie die we met en door elkaar hebben opgedaan. Daarvoor onze hartelijke dank.

De organisatoren:
Britt Meuter (Inspectie SZW)
Francien Rosing (Inspectie SZW)
Hadewych van Kempen (Bureau Inspectieraad)