Terugblik op het festival

Foto Festival Innovatie van Toezicht

Op 24 april 2018 vond het Festival Innovatie van Toezicht plaats, een initiatief van de Inspectieraad. In de sfeervolle ruimtes van DeFabrique in Utrecht kwamen vele ideeën en initiatieven aan bod en werd gesproken over (nieuwe) samenwerkingen. Ook werd verkend hoe op verschillende thema’s  innovatie een stevige impuls voor versnelling kan krijgen. “Het festival bruiste van energie en inspiratie!”

Innovatief toezicht

Toezicht zo inrichten dat we meegaan met nieuwe sociale en technologische ontwikkelingen in de maatschappij én hier zelf ook gebruik van kunnen maken. Dat is de belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Het is zaak te zorgen dat toezicht aangesloten blijft bij de over elkaar heen buitelende nieuwe technologieën en daar waar mogelijk ook zelf gebruik van maakt. Het betekent ook dat toezicht steeds de dialoog moet aangaan met maatschappij, politiek en partners, over de veranderende verwachtingen t.a.v. toezicht. Én dat personeel en organisatie mee ontwikkelt met al die veranderingen. Binnen de inspecties, maar ook daarbuiten, bestaan al verschillende ideeën hoe innovaties in het toezicht eruit kunnen zien en initiatieven om dat vorm te geven. Tijdens het festival werd hier in diverse vormen aandacht aan besteed.

Festivalprogramma

Meer dan 200 professionals verkenden ontwikkelingen en hun betekenis voor toezicht. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes gingen ze in discussie vanuit verschillende perspectieven. In uiteenlopende workshops werden de bezoekers uitgedaagd om op een innovatieve manier naar veranderingen in en rond toezicht te kijken. In het hart van de locatie was het Inspiratieplein waar inspecties en toezichthouders diverse initiatieven en experimenten toonden. Daarnaast werd ook de Wetenschapsagenda Toezicht ten doop gehouden. Deze agenda zet de lijnen uit waarlangs de wetenschap m.b.t. toezicht zal werken en het toezicht idealiter zal versterken. De uitvoering van de agenda ligt in handen van prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Van Erp verzorgde tijdens het festival een toelichting.

Foto Festival Innovatie van Toezicht

Open houding, goede sfeer en veel plezier

Marcel Zandvliet, Bureau Inspectieraad: "Het festival bruiste van energie en inspiratie, vanaf het moment dat de eerste bezoekers arriveerden tot aan de laatste borrel. Dat kwam vooral doordat iedereen openstond voor toezichtcollega's en voor andere en nieuwe ideeën en benaderingen. En die open houding, die goede sfeer en dat plezier zijn van onschatbare waarde. Een goede samenwerking en uitwisseling zijn immers cruciaal om ervoor te zorgen dat toezicht ontwikkelt en blijft beantwoorden aan wat de maatschappij en de politiek van ons verwachten. Daar hebben we met zijn allen met dit festival een mooie bijdrage aan geleverd. En één die naar meer smaakt!"

Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht