Presentatie Wetenschapsagenda Toezicht

Foto Festival Innovatie van Toezicht

Tijdens het Festival Innovatie van Toezicht is de Wetenschapsagenda Toezicht gepresenteerd. Deze is aangeboden aan de voorzitter van de Inspectieraad, Jan van den Bos. De komende tijd zal via diverse stromen, waaronder NWO en de Nationale Wetenschapsagenda, de Wetenschapsagenda Toezicht worden uitgevoerd.

Wetenschapsagenda Toezicht

De Wetenschapsagenda Toezicht kwam tot stand onder leiding van prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit in samenspraak met een groot aantal toezichthouders, wetenschappers en andere experts op het snijvlak van wetenschap en praktijk. De Wetenschapsagenda beoogt wetenschappelijke vragen te agenderen over de maatschappelijke waarde van toezicht in de complexe, gefragmenteerde samenleving.

Samenwerking tussen wetenschap en toezichtspraktijk

Toezicht wekt tegelijkertijd vertrouwen en wantrouwen. Het moet op de achtergrond opereren, maar ook zichtbaar ingrijpen. En het wordt geconfronteerd met nieuwe risico’s én kansen. Die spanningsvolle context vraagt om het gezamenlijk oppakken van thema’s waar toezicht en wetenschap elkaar verder kunnen brengen. De agenda identificeert in dit licht drie hoofdthema’s met daarbinnen een aantal vragen. Namelijk, het toezicht binnen toenemende maatschappelijke complexiteit, toezicht binnen de informatiesamenleving en de effectiviteit van de toezichtprofessie. Van Erp en Van der Steen bevelen bovendien aan de samenwerking tussen wetenschap en toezichtspraktijk te institutionaliseren in een platform zoals de Academie voor Toezicht.

Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht
Foto Festival Innovatie van Toezicht

Publicatie met voorwoord van Ronnie van Diemen

Een digitale versie van de Wetenschapsagenda Toezicht is toegankelijk via de website van de samenwerkende rijksinspecties. Uit het voorwoord van inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: “Ons doel was het op gang brengen van een dialoog tussen wetenschap en toezicht over strategische en bestuurlijke vraagstukken en de agendering van deze vraagstukken in wetenschappelijke netwerken. Prof. Judith van Erp en Prof. Martijn van der Steen hebben die dialoog de afgelopen periode georganiseerd. Het doet mij goed dat er zo breed is deelgenomen aan deze dialoog. Vanuit de wetenschap, maar ook door andere toezichthouders dan alleen de rijksinspecties. Dat biedt de gelegenheid om de agenda in de toekomst te verbreden naar bijvoorbeeld de markttoezichthouders. Het resultaat ligt nu voor ons. De agenda benoemt de gezamenlijke thema’s waar toezicht en wetenschap elkaar verder kunnen brengen. Een belangrijke stap op weg naar het einddoel: een sterk verbond tussen wetenschap en toezicht.”