In 2017 werd er stevig gewerkt aan de uitvoering van de goed gevulde Toezichtagenda 2015-2018. Op tal van terreinen werden belangrijke stappen gezet om de (onafhankelijke) rol als toezichthouders verder te ontwikkelen. In 2018 wordt dit doorontwikkeld.

Innovaties hoog op de agenda

Tijdens de conferentie 'Toekomst en Technologie’ in april 2017, een initiatief van de Inspectieraad, deelden experts kennis en ervaringen over het thema toekomst en technologie. De conclusie? We hebben een update nodig! De samenwerkende rijksinspecties zetten sindsdien sociale en technische innovaties hoog op de agenda. In het werkveld, in hun eigen organisatie maar ook daarbuiten. In 2017 levert de samenwerking met buiten een aantal belangrijke publicaties op waaronder 'Inspecteurs over hun vak', het rapport van de Nationale Ombudsman over burgerperspectief van inspecties, het rapport ‘Van transparantie naar responsiviteit’ en essay ‘Naar een samenwerkend inspectielandschap’.

Ontwikkelingen in 2018

Vervolgens wordt in 2018 tijdens het Festival Innovatie van Toezicht de Wetenschapsagenda Toezicht gepresenteerd. Tijdens dit festival kwamen vele ideeën en initiatieven op het gebied van innovatie aan bod en werd er gesproken over nieuwere vormen van samenwerking. Ook werd verkend hoe op verschillende thema’s innovatie een stevige impuls voor versnelling kan krijgen. Uiteindelijk resulteerde dit in het Programma Innovatie van Toezicht.