De rijksinspecties werken aan goed toezicht in een veranderende en steeds complexere samenleving. Afgelopen jaar is er veel aandacht uit gegaan naar de vraag wat de betekenis is van het nieuwe politieke landschap en een nieuw regeerakkoord voor het werk van de rijksinspecties.

Het jaar 2017 was dan ook onderdeel van de Toezichtagenda 2015-2018 met de bijbehorende uitdagingen en ambities, waarin we gezamenlijk stappen hebben gemaakt om het Nederlandse toezicht verder te ontwikkelen. In 2018 heeft de Inspectieraad besloten tot start en ontwikkeling van het Programma Innovatie Toezicht dat de komende jaren de vernieuwing in het toezicht van de rijksinspecties en andere toezichthouders zal stimuleren en aanjagen. Met het starten van een maatschappelijke dialoog over de verwachtingen rond toezicht, de focus op innovatie en aandacht voor professionalisering van mens en organisatie.

Teusjan Vlot
Teusjan Vlot, hoofd van Bureau Inspectieraad

In dit magazine leest u onder meer over de projecten die we in 2017 gestart zijn en die in 2018 doorontwikkeld worden. Ook passeren de belangrijkste publicaties de revue en kijken we terug op het Festival Innovatie van Toezicht waar we als samenwerkende rijksinspecties een groot succes van hebben gemaakt. Verbinden en vernieuwen, voor en door toezichthouders, daar zijn we al lang mee bezig en daar gaan we de komende jaren mee door!