De belangstelling voor toezicht groeit. Er zijn veel bijeenkomsten in het kader van toezicht die volle zalen trekken. In die bijeenkomsten wordt veel uitgewisseld over vernieuwing en verbetering van toezicht. Om die uitwisseling niet alleen 'offline' te faciliteren, maar daar ook online gelegenheid voor te bieden lanceert de Inspectieraad tijdens het Toezichtfestival een community. Op dit ‘Netwerk Publiek Toezicht’ kunnen inspecteurs en toezichthouders elkaar online vinden.

Een ideaal netwerk

“Ik heb mij net aangemeld bij het netwerk”, vertelt Jan van den Bos de zaal bij de start van het festival. “Ik was het liefst de eerste geweest. Maar er zijn al veel mensen bij het opzetten ervan betrokken geweest en ook vandaag waren mensen me voor.” De Inspectieraad-voorzitter en inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport hoopt dat nog veel meer mensen zullen volgen. “Toezicht leeft. Dat blijkt ook uit de grote belangstelling voor dit festival. Om meer stappen vooruit te kunnen zetten, moeten we overheidsbreed samenwerken en van elkaar leren. Daar is het Netwerk Publiek Toezicht ideaal voor.”

Toezichtfestival 2019
Toezichtfestival 2019

“Dit is het Facebook van toezicht”

Perfect voor kennis en vragen

Marcel Zandvliet, programmamanager Inspectieraad, sluit zich aan bij die woorden. “Op een dag als deze is er zoveel kennis bijeen. Schitterend. Maar vaak zie je dat de energie en de inspiratie van zo’n bijeenkomst verdwijnen als mensen weer in de waan van de dag terugkeren. Dat hopen we met het Netwerk Publiek Toezicht te voorkomen. Het offline festival houdt aan het eind van de dag op, maar online kunnen we morgen gewoon doorgaan.” Marcel noemt het netwerk ‘het Facebook van toezicht’. "Persoonlijk gebruik ik Facebook voor de groepen waarin ik mensen vind die met dezelfde dingen bezig zijn als waar ik me in mijn vrije tijd mee bezighoud. Dit nieuwe netwerk moet eenzelfde functie gaan vervullen voor het werken in toezicht en de ontwikkeling van toezicht. Het is de perfecte plek om kennis en ervaringen te delen. Of om vragen te stellen. Zoek je iemand die je meer kan vertellen over het gebruik van data science? Of iemand die weet hoe je private partijen bij toezicht betrekt? Dan kun je hier terecht.”  De online community is besloten, benadrukt hij. “Puur omdat het voor iedereen dan makkelijker is om zaken met elkaar te delen die níet goed gaan of waar je niet uitkomt, in plaats van alleen maar best practices. Wat misgaat is vaak minstens zo leerzaam en waar je niet uitkomt, dáár zoek je juist hulp of antwoorden voor."

Toezichtfestival 2019
Toezichtfestival 2019

Inspiratie voor een volgend festival

“Het netwerk is nu online”, zegt Marcel. “Het is voor alle inspecteurs en toezichthouders bereikbaar via netwerk.publiektoezicht.nl. Er is ook een app beschikbaar die het gebruik nog makkelijker maakt.” Hij hoopt dat er veel zal gebeuren in de community. En dat dit inspiratie biedt voor het volgende Toezichtfestival. “Het zou mooi zijn als dankzij het netwerk duidelijk is welke onderwerpen en thema's er leven onder toezichthouders. Dan krijgen die volgend jaar een prominente plek in het programma van het Toezichtfestival 2020."